CV en eerder werk

Een portfolio die laat zien wat er eerder door          Studio Joz van den Berg op het gebied van concepten en illustratie gemaakt is.