Copenhagen snake

Copenhagen snake, een fietsroute.
Visualisaties van deze fietsbrug vanuit verschillend perspectief.

Deze aanpak is toegepast in verschillende opdrachten voor ingenieurbureaus t.w. Sweco en Heijmans en de provincie Noord Brabant, met als doel inzicht te geven in het ontwerp voor Tendernet en overlegorganen.